Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 24.05.2019

Engelli Öğrenci Başvuru Formu

09.04.14 | 10:07 zaman: 5 Yıl

Proje hazırlama eğitimi programı

 

Proje Hazırlama Eğitimi

Giresun Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi ve AB Çerçeve Ofisi koordinasyonunda hazırlanan “Proje Hazırlama Eğitimi” Giresun Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından 21-22-24-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi A2-2 Okul Öncesi Öğretmenliği salonunda düzenlenecektir.

Eğitimde; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni kapsamında“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi”ne yönelik hibe programına uygun projeler hazırlanacaktır.

Eğitim üniversitemiz öğretim görevlileri ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve potansiyel hibe yararlanıcıları yönelik olacaktır. Eğitim için katılımcıların http://goo.gl/cKOCIfadresinde yer alan elektronik kayıt formu en geç 18 Nisan 2014 tarihinde doldurmak sureti ile belirlenecek kişiler programa katılım sağlayabileceklerdir.

Hibe Rehberinde yer alan potansiyel başvuru sahipleri;

-          Sosyal içerme, yoksulluk, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, kırsal kalkınma, insan yerleşimleri, madde bağımlılığı, kamu sağlığı, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) veya,

-          Ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları, iş destek kuruluşları, eğitim birlikleri, memur sendikaları/konfederasyonları, işveren sendikaları/konfederasyonları, işçi sendikaları/konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar, profesyonel/mesleki dernekler ve/veya vakıflar veya,

-          Kar amacı gütmeyen kooperatifler veya,

-          İlkokul, ortaokul ve liseler gibi eğitim ve/veya öğretim kurumları, mesleki liseler ve teknik okullar, meslek yüksek okulları (MYO), fakülteler, sürekli eğitim merkezleri (SEM) ve üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO) veya,

-          Yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, yerel belediye birlikleri ve bölgesel kalkınma ajansları gibi) veya

-          Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlardır.