Buradasınız : Hakkımızda
Türkçe
English
Cuma, 24.05.2019
Hakkımızda

Amacımız

Engelli öğrencilerimizin, akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlardaki her türlü ihtiyaçlarını tespit etmek,  bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

Hedeflerimiz

Üniversitemize kaydını yaptıran engelli öğrencilerin, öğrenimleri esnasında ihtiyaçlarını karşılamak,  karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, ortadan kaldırmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

 Akademik personelle işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.

Üniversitemiz öğrencilerinin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler içinde anlamlı hale getirmek için yöntemler geliştirmek

Yaklaşım ve Yöntemler

Gerçekçi hedefler belirlemek,

Tüm öğrencilerimiz, idari ve akademik personellerimizle işbirliği içerisinde çalışmak,

Örnek uygulamaları incelemek,

Engelli öğrencilerimizle sık sık bir araya gelip yüz yüze görüşmek, geri bildirim ile eksikliklerimizi tamamlamak,

Üniversitemizde uygulanabilecek çözümler üretmek.