Personel

 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN BERKTAŞ
Engelli Birimi Müdürü
Telf: 0454 361 20 37
mail: ozlem.berktas@giresun.edu.tr
Harika ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Telf: 0454 310 12 19
mail: harika.sahin@giresun.edu.tr