Buradasınız : Faaliyetlerimiz
Türkçe
English
Cuma, 24.05.2019
Faaliyetlerimiz
 • *       FAALİYETLERİMİZ

  ·        TÜM ÖĞRENCİLERLE YÜZYÜZE GÖRÜŞME VE ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

  *       Birimimiz tarafından tüm engelli öğrencilerle birebir görüşmeler yapılarak ihtiyaçları tespit edilip bu bağlamda uygulamalar yapılmaktadır. Her öğrenciye birimimiz tarafından düzenlenen Bilgi Formu doldurulmakta, böylece öğrencilerin bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

  ·        AKADEMİK DÜZENLEMELER

  *       Görme engelli öğrencilerin deslerinde mp3 veya telefonla kayıt yapmaları sağlanmakta,öğreciler hukuki hakları hususunda bilinçlendirilmekte ve öğrencinin elinde sesli ders kayıtları bulunması  sağlanmaktadır.      

  *       Görme engelli öğrencilerin vize ve finalleri ayrı bir ortamda bir öğretim görevlisi tarafından yapılmaktadır.Bedensel engelli öğrencilerin çoğunluğunun sınıfları kolay ulaşılabilir mekanlar olarak düzenlenmektedir.

  · DERS KİTAPLARININ GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİN İŞBİRLİĞİ İLE SESLENDİRİLMESİ                    

 •     *       Ünversitemizin farklı bölümlerinde öğrenim gören kırktan fazla gönüllü öğrencimiz birimimizle işbirliği içerisindedir. Bu öğrencilerle birlikte görme engelli öğrencilerimizn ders notları, ihtiyaç duydukları şiir,roman,hikaye, vb. kitaplar sesli kitap haline getirilerek öğrencilerimizin istifadesine sunulmaktadır.

 • ·        YAPISAL DÜZENLEMELER

  *       Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.01.2012 tarih ve 2961 sayılı yazısı ile istenilen, Ulaşılabirilirlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında "Ulusal Ulaşılabililirlik Envanteri" oluşturulmasında kullanılmak üzere "Binalar" ve" Açık Alanlar" Tespit Formları doldurularak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olup, tespit edilen eksiklikler hızla giderilmeye başlanmıştır.

  ·        AKADEMİK TEMSİLCİLER

  *       Üniversitemiz Akademik Engeli Temsilcileri, Fakültelerde Dekan Yardımcıları, Yüksekokullarda Müdür Yardımcıları ve İdari birimlerde ilgili Daire Başkanlıkları olmak üzere engelli temsilci grubu ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

  ·        E-POSTA GRUBU OLUŞTURULMUŞTUR

  *       Engelli öğrencilerimize e-posta adresleri alınmış e-posta grubu kurulmuştur.

  ·        DİĞER ENGELLİ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

  *       İlimizdeki engelli dernekleri ve bu konuda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ile sürekli irtibat halinde güç ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir.

  ·        KONFERANSLAR VE TOPLANTILAR

        16 Mart 2009 tarihinde 272 sayılı Rektörlük Makamınca oluşturulan Özürlü Öğrenciler Komisyonu,  3 Mart 2010 tarihinde toplanmıştır.

        11 Mayıs 2010 tarihinde (Engelliler Haftası) Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal KARTAL’ın konuşmacı olarak katıldığı “Engelli Yaşamak Ne Demek” konulu konferans düzenlenmiştir.

       16 Kasım 2011 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen " Engelsiz Üniversite Çalıştayına Üniversitemiz Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümmühan ÖZGÜL ve Engelsiz Üniversite Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Mürüvvet KUNAK katılmıştır.

        26 Ekim 2011 tarihinde Ordu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Engelli Öğrenci Çalıştayı” na  Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Mürüvvet KUNAK katılmıştır.

        22-23 Mart 2012 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "VI.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”na Üniversitemiz Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali AYAR katılmıştır.

        29 Nisan 2012 tarihinde yapılan "Özürlü Memur Seçme Sınavı" tüm engelli öğrecilerimize duyurulmuş, gerek sınava başvuru sırasında gerekse sınava girebilmeleri için Engelsiz Üniversite Birimi personelimizce her türlü destek sağlanmıştır.

        10-16 Mayıs 2012   Engelliler Haftası münasebetiyle, Giresun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelliler Derneği  ve Üniversitemiz işbirliği ile çeşitli etkinlikler, konferanslar, engelli ailelerine ve topluma yönelik bilgilendirme-bilinçlendirme  toplantıları, televizyon programları düzenlenerek  engellilik konusunda yeni bir duyarlılık, farkındalık oluşturulmaya  çalışılmıştır.

        16 Mayıs 2012 tarihinde  Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Üniversitemiz ve Bedensel Engelliler Derneği işbirliği ile engelli öğrencilerimiz, Rehabilitasyon Merkezleri, Özürlü Okullarındaki öğrenciler ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde barınan engellilerimizin katılımıyla Üniversitemiz Güre Yerleşkesinde yemekli konser düzenlenmiştir.

Fiziki Yapı Envarteri
Fakülte ve Yüksekokullar Rampa Asansör Özel Tuvalet Merdivenlerde Trabzan
Tıp Fakültesi X      
Eğitim Fakültesi        
A blok öğrenci girişi X     X
B blok öğrenci girişi X     X
C blok öğrenci girişi X     X
D-E blok öğrenci girişi X     X
F-G blok öğrenci girişi X     X
Fen- Edebiyat Fakültesi       X
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi X     X
Sağlık Bilimleri Fakültesi       X
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi       X
Tirebolu İletişim Fakültesi       X
Fen Bilimleri Enstitüsü X     X
Sosyal Bilimler Enstitüsü X     X
Sağlık Bilimleri Enstitüsü X     X
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu       X
Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu X x x X
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu X   X X
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı X     X
Meslek Yüksekokulu X     X
Meslek Yüksekokulu Ek Bina X     X
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu X     X
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu       X
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu X     X
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu X     X
Keşap Meslek Yüksekokulu       X
Espiye Meslek Yüksekokulu       X
Güre Yerleşkesi-Öğrenci Yemekhanesi        
Gazi Paşa Yerleşkesi-Öğrenci Yemekhanesi        
Gazi Paşa Yerleşkesi-Kapalı Spor Salonu        
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Merkez Kütüphanesi X     X