İletişim

Yer       : Güre Yerleşkesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kat

Tel        : 0 454 310 12 19 

e-posta : eub@giresun.edu.tr