Hizmetler

  • Sınıflarda engelli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleme (sandalyeler, sıralar vb.)
  • Bina girişlerinde rampalar, özel tuvaletler, merdivenlerde trabzanlar mevcuttur.
  • Görme engelliler için Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Merkez Kütüphanesi’nde braille alfabesi mevcut donanımlı 1 bilgisayar bulunmaktadır.
  •  Psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için Mediko-Sosyal Merkezinde psikoloğumuz  bulunmaktadır.
  • Öğrencilere yazılı ders materyallerinin büyük puntolu materyalle sunulması,  teyp,  elektronik ortam formatlarla sunulması.