Çalışmalar

TÜM ÖĞRENCİLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME VE ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Birimimiz tarafından tüm engelli öğrencilerle birebir görüşmeler yapılarak ihtiyaçları tespit edilip bu bağlamda uygulamalar yapılmaktadır. Her öğrenciye birimimiz tarafından düzenlenen Bilgi Formu doldurulmak ta, böylece öğrencilerin bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

AKADEMİK DÜZENLEMELER

Görme engelli öğrencilerin derslerinde mp3 veya telefonla kayıt yapmaları sağlanmakta,öğreciler hukuki hakları hususunda bilinçlendirilmekte ve öğrencinin elinde sesli ders kayıtları bulunması  sağlanmaktadır.  

Görme engelli öğrencilerin vize ve finalleri ayrı bir ortamda bir öğretim görevlisi tarafından yapılmaktadır.Bedensel engelli öğrencilerin çoğunluğunun sınıfları kolay ulaşılabilir mekanlar olarak düzenlenmektedir.

DERS KİTAPLARININ GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİN İŞBİRLİĞİ İLE SESLENDİRİLMESİ

Üniversitemizin farklı bölümlerinde öğrenim gören kırktan fazla gönüllü öğrencimiz birimimizle işbirliği içerisindedir. Bu öğrencilerle birlikte görme engelli öğrencilerimizin ders notları, ihtiyaç duydukları şiir,roman,hikaye, vb. kitaplar sesli kitap haline getirilerek öğrencilerimizin istifadesine sunulmaktadır.

YAPISAL DÜZENLEMELER

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.01.2012 tarih ve 2961 sayılı yazısı ile istenilen, Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında "Ulusal Ulaşılabilirlilik Envanteri" oluşturulmasında kullanılmak üzere "Binalar" ve" Açık Alanlar" Tespit Formları doldurularak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olup, tespit edilen eksiklikler hızla giderilmeye başlanmıştır.


AKADEMİK TEMSİLCİLER

Üniversitemiz Akademik Engeli Temsilcileri, Fakültelerde Dekan Yardımcıları, Yüksekokullarda Müdür Yardımcıları ve İdari birimlerde ilgili Daire Başkanlıkları olmak üzere engelli temsilci grubu ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

E-POSTA GRUBU OLUŞTURULMUŞTUR

Engelli öğrencilerimize e-posta adresleri alınmış e-posta grubu kurulmuştur.

 DİĞER ENGELLİ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

İlimizdeki engelli dernekleri ve bu konuda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ile sürekli irtibat halinde güç ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir.