Hedeflerimiz

  • Üniversitemize kaydını yaptıran engelli öğrencilerin, öğrenimleri esnasında ihtiyaçlarını karşılamak,  karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, ortadan kaldırmak ve çözüm önerileri geliştirmek.
  •  Akademik personelle işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.
  • Üniversitemiz öğrencilerinin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler içinde anlamlı hale getirmek için yöntemler geliştirmek