Yaklaşım ve Yöntemler

  • Gerçekçi hedefler belirlemek,
  • Tüm öğrencilerimiz, idari ve akademik personellerimizle işbirliği içerisinde çalışmak,
  • Örnek uygulamaları incelemek,
  • Engelli öğrencilerimizle sık sık bir araya gelip yüz yüze görüşmek, geri bildirim ile eksikliklerimizi tamamlamak,
  • Üniversitemizde uygulanabilecek çözümler üretmek